Krajinár.sk

Kedy orezávať dreviny?

Najepšie je orezy drevín vykonávať v druhej polovici jari (máj – prvá polovica júna). Na jar strom všetku uchovanú energiu investuje do tvorby listov, aby sa mohol začať zásobovať energiou z fotosyntézy. Preto je vhodné rez drevín vykonať po olistení a vyzretí listových pletív. Vtedy už strom znovu energiu vyrába a má pred sebou dostatočne dlhú časť vegetácie na kompenzáciu straty listovej plochy, a tvorbu bariér pred chorobami v pletivách po reze, tzv. kompartmentácia. Pri takýchto rezoch by mala byť odstránená najviac jedna tretina listovej plochy stromu.

Orez je možné vykonať  aj v predjarí. Tu je potrebné vychytiť prvé oteplenie po mrazoch (spravidla 14.-25. február). Tesne pred tým, než strom začne tlačiť do pukov a teda všetku energiu môže venovať tvorbe novej koruny. 

Samozrejme pri každom reze existujú výnimky, ktorým takýto rez nesedí. Napríklad v predjarí bude “plakať” javor, breza alebo orech.