Krajinár.sk

Náš tím

Ing. Peter Bellay

Vyštudoval v odboroch lesníctvo a krajinárstvo. Ešte počas školy 5 rokov pracoval v geodetickej kancelárii kde bol pri viacerých pozemkových úpravách. Po škole pracoval ako cenár záhradníckych prác a staral sa o údržbu zelene pre rezidenčný areál. 3 roky pracoval na pozícii referenta životného prostredia pre mesto Skalica a od roku 2017 pod značkou Krajinár.sk pomáha spravovať zeleň obciam aj súkromným osobám. V roku 2018 absolvoval 40 dňovú arboristickú stáž v USA.  

Martin Šantavý

Srdcom vinár ale hlavou strojár. Vyrástol vo vinohrade a život ho cez strojárstvo a stavebníctvo nasmeroval naspäť k zeleným prácam. Jeho skúsenosti z iných oborov využívame najmä pri drobných stavbách a technických riešeniach v záhradnej architektúre.

Ing. Ľubomír Rehuš

Vyštudovaný záhradník, ktorý má blízko k prírode nie len spôsobom života ale aj rozsiahlymi vedomosťami o ríši rastlín, ich raste a potrebách. Z praxe môžeme spomenúť údržbu zelene v Nórsku ako aj prácu agronóma vo firme na produkciu osív.