Krajinár.sk

Náš tím

Ing. Peter Bellay

Vyštudoval v odboroch lesníctvo a krajinárstvo. Ešte počas školy 5 rokov pracoval v geodetickej kancelárii kde bol pri viacerých pozemkových úpravách. Po škole pracoval ako cenár záhradníckych prác a staral sa o údržbu zelene pre rezidenčný areál. 3 roky pracoval na pozícii referenta životného prostredia pre mesto Skalica a od roku 2017 pod značkou Krajinár.sk pomáha spravovať zeleň obciam aj súkromným osobám. V roku 2018 absolvoval 40 dňovú arboristickú stáž v USA.  

Ing. Daniel Melich

Vyštudoval v odbore krajinárstvo. 6 rokov sa venoval zakladaniu a úržbe okrasných záhrad aj verejnej zelene v Prahe a okolí. V roku 2020 rozširuje tím Krajinár.sk s víziou pomáhať klientom pri zakladaní a údržbe záhrad v Skalici a okolí.