Krajinár.sk

Ponuka a cenník

Cena prác je dohodou na základe prácnosti, rizikovosti a nákladovosti zákazky.

Najčastejšia cena za rozsiahlejší orez alebo výrub sa pohybuje medzi 150-250 € pri stromoch 10-15 m vysokých (orech, čerešňa a i…) a obsahuje výrub lezecky a pokrátenie na klátiky bez odvozu haluziny.

Cena za odvoz je veľmi variabilná podľa zložitosti nakládky, množstva a vzdialenosti.

V priloženom súbore .pdf sú uvedené orientačné ceny prác a ceny už realizovaných zákaziek.

Ponukový list a cenník 2019

 

Všetky ponúkané činnosti:

Údržba zelene:

 • výsadba
 • polievanie
 • starostlivosť o výsadby
 • údržba trávnatých porastov a povrchov
 • stromolezecké práce, bezpečnostné rezy, výškové práce v ťažko prístupnom teréne
 • výruby a rizikové výruby

Inžinierska činnosť:

 • inžinierska činnosť v územných a stavebných konaniach
 • príprava podkladov pre vydávanie súhlasu na výrub drevín
 • inventarizácia drevín
 • návrhy a vizualizácie verejných priestranstiev

Obchod:

 • predaj drevín skladom i na objednávku
 • predaj záhradníckeho materiálu skladom i na objednávku