Krajinár.sk

Ponuka a cenník

Cena prác je dohodou na základe prácnosti, rizikovosti a nákladovosti zákazky.

Najčastejšia cena za rozsiahlejší orez alebo výrub sa pohybuje medzi 150-250 € pri stromoch 10-15 m vysokých (orech, čerešňa a i…) a obsahuje výrub lezecky a pokrátenie na klátiky bez odvozu haluziny.

Cena za odvoz je veľmi variabilná podľa zložitosti nakládky, množstva a vzdialenosti.

Všetky ponúkané činnosti:

Údržba zelene:

  • výsadba
  • polievanie
  • starostlivosť o výsadby
  • údržba trávnatých porastov a povrchov
  • stromolezecké práce, bezpečnostné rezy, výškové práce v ťažko prístupnom teréne
  • výruby a rizikové výruby

Inžinierska činnosť:

  • inventarizácia drevín
  • príprava podkladov pre vydávanie súhlasu na výrub drevín

Obchod:

  • predaj drevín skladom i na objednávku
  • predaj záhradníckeho materiálu skladom i na objednávku