Krajinár.sk

Činnosti

Naše činnosti:

  • výsadba drevín
  • zakladanie a údržba záhrad
  • údržba závlahových systémov
  • polievanie
  • starostlivosť o výsadby
  • údržba trávnatých porastov a povrchov
  • stromolezecké práce, bezpečnostné rezy, výškové práce v ťažko prístupnom teréne
  • výruby a rizikové výruby
  • štiepkovanie konárov do 10cm