Krajinár.sk

Drevná štiepka – materiál ktorý robí radosť.

Drevná štiepka je materiál, ktorý ocení veľké množstvo hospodárov a nestratí sa ani v komunálnych službách. Štiepkou sa nazýva drvené resp. štiepané drevo o veľkosti spravidla medzi 3-10 cm, ktoré môže mať prímesi drobných konárikov a lístia, alebo môžu byť bez prímesí. Drevená štiepka môže mať viacero podôb a tým pádom aj širokú paletu uplatnenia. O kvalite vždy môžeme hovoriť len v súvislosti s plánovaným použitím. Štiepka vhodná pre mulčovanie nemusí byť vhodná ako pohľadová dekoratívna.Poďme sa teda pozrieť na uplatnenie.

Drevná štiepka

Štiepka sa uplatní v záhradníctve na mulčovanie, kedy zabraňuje výparu vlahy z pôdy. Ako dekoratívny materiál v rámci výplne záhonov, či ako povrch detských ihrísk. Nájde uplatnenie aj ako povrch trailových, či bežeckých chodníkov v rámci lesoparkov alebo prímestských lesov. Môže tvoriť aj základ pre kompost, byť prímesou substrátov a samostatnou kapitolou je energetika.

Mulčovanie výsadieb stromov.

Prečo však štiepka robí radosť?   

Je 100% prírodná, 100% kompostovateľná, 100% s vôňou dreva a má spravidla neutrálne pH. 

Použitie štiepky v záhonoch.

Tieto vlastnosti sú zárukou, že si neznehodnotíte pôdu v záhrade alebo na pozemku. Celulóza tvoriaca drevený materiál štiepky sa rozkladá, a je využívaná organizmami v pôde čím sa zvyšuje celkový podiel biomasy v pôde a zlepšuje jej úrodnosť. Štiepku treba v priebehu 2-3 rokov dopĺňať a v prípade pohľadovej štiepky vymeniť. Na druhej strane však nevzniká odpad, ale ako sme už písali 100% kompostovateľný materiál.